Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/htdocs/m/mkfit/http/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/formatting.php on line 54

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/htdocs/m/mkfit/http/wp-includes/formatting.php on line 4336

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/htdocs/m/mkfit/http/wp-includes/formatting.php on line 4336

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/htdocs/m/mkfit/http/wp-includes/formatting.php on line 4336

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/htdocs/m/mkfit/http/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/formatting.php on line 54

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/htdocs/m/mkfit/http/wp-includes/formatting.php on line 4336

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/htdocs/m/mkfit/http/wp-includes/formatting.php on line 4336

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/htdocs/m/mkfit/http/wp-includes/formatting.php on line 4336

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/htdocs/m/mkfit/http/wp-includes/formatting.php on line 4336

ziekteverzuim terugdringenZiekteverzuim kan voor komen binnen een onderneming, maar kan ook beperkt worden.

Ziekteverzuim betekent dat een werknemer als gevolg van ziekte zijn arbeidsovereenkomst niet kan nakomen. Het ziekteverzuim is in Nederland gemiddeld bijna 4%, met uitschieters naar boven of beneden in sommige bedrijfstakken. In de meeste gevallen is er geen duidelijk aanwijsbare ziekte als reden voor het verzuim. De helft van de zieke werknemers mankeert zelfs medisch gezien niets. Uit onderzoek blijkt dat in misschien wel 80% van geregistreerde verzuim situaties geen ziekte als oorzaak aan te wijzen is. Veel voorkomende niet-medische verklaringen zijn een arbeidsconflict, een onrustige thuissituatie of ‘uitgekeken te zijn op het werk’. Een slechte nachtrust, te weinig beweging of mentale problemen blijken ook veel voorkomende oorzaken te zijn voor (langdurige) afwezigheid op de werkvloer.

Een goede gezondheid heeft een positieve invloed op de arbeidstevredenheid. Werknemers die een gezonde levensstijl hebben zijn over het algemeen minder snel vatbaar voor ziektes of herstellen sneller bij ziekte. Maar andersom is ook waar: werken is goed voor de gezondheid. Een gezond werkklimaat is daarom een zaak van werknemers én werkgevers. Beiden moeten inzicht krijgen in hoe gezondheid en duurzaam werken met elkaar in verbinding staan. En hoe ze deze verbinding zelf tot stand kunnen brengen, met hulp van buitenaf. En daar kan MK Fit de werkgever bij helpen door het aanbieden van cursussen die het gezondheidsbewustzijn van de werknemer helpen bevorderen.

Uiteraard zijn werknemers in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun eigen leefstijl. Zij bepalen zelf hoe zij hun privé leven inrichten, welke voeding ze tot zich nemen en hoeveel ze bewegen. Veel werkgevers zullen om die reden niet snel hun werknemers aanspreken op hun gezondheid en levenswijze. Maar de meeste werknemers lijken dit helemaal niet erg te vinden. Zij zijn vaak juist blij met de praktische ondersteuning en de hulp die de werkgever hierin kan bieden. Fysieke gezondheid is daarbij een belangrijk onderwerp. Ook de mentale fitheid van medewerkers is van groot belang.

Ziekteverzuim terugdringen

Werkgevers en werknemers moeten de handen ineen slaan en samen blijven inspannen voor een fitte organisatie, waarvan de werknemers minder vaak ziek worden, uitvallen of arbeidsongeschikt raken. Als werknemers en werkgevers samen aan een duurzame inzetbaarheid werken, ontstaat er een vitaal arbeidsklimaat met gezonde werknemers die langer kunnen participeren binnen het bedrijf. Voor werkgevers die deze visie omvat hebben, is gezondheidsmanagement geen kostenpost, maar juist een verdienmodel.

Werkgevers die ziekteverzuim willen voorkomen of willen verminderen, zullen allereerst de specifieke oorzaak moeten achterhalen waarom en op welke wijze het verzuim voorkomt onder de werknemers. Over het algemeen zijn er diverse oorzaken die ziekteverzuim op kunnen leveren, bijvoorbeeld omdat sommige werknemers:

 • een fragiele conditie hebben
 • onvrede hebben met hun werk of inkomen
 • een te hoge werkdruk ervaren
 • onvrede hebben met de relatie met de werkgever of de collega’s
 • problemen van persoonlijke aard hebben

Ziekteverzuim terugdringen kan bereikt door nauwkeurig naar het arbeidsklimaat te kijken. Zwaar belast werken, een onjuiste werkhouding of buitengewone werkomstandigheden kunnen leiden tot fysieke en mentale overbelasting met nare gevolgen van dien.

Indien het verzuim niet voorkomen kan worden is het belangrijk te kijken of het verzuim verminderd kan worden. Werkgevers zouden het verzuim en de kans op arbeidsgebonden gezondheidsklachten kunnen verminderen door structureel aandacht te besteden aan de persoonlijke werkomstandigheden van de werknemers en hiervoor MK Fit kunnen inschakelen voor het geven van cursussen op het gebied van een vitaal, gezond werkklimaat en het behoudt hiervan. Aandacht voor vitale medewerkers leidt tot verhoging in de productiviteit en een daling van het verzuim. Bovendien zorgt aandacht voor vitaliteit voor een beter werkklimaat en minder verloop. Gezonde werknemers zijn immers inzetbare werknemers.

MK Fit verzorgt trainingen en cursussen op het gebied van fysieke belasting en het behouden of aanleren van een gezonde leefstijl. Deze combinatie van trainingen zorgt ervoor dat er bewuster wordt gekeken naar het stimuleren van een gezonde arbeidsconditie en een positieve invloed krijgt op het werkklimaat van de werknemer.

Hoe MK Fit kan helpen met het ziekteverzuim terugdringen

Cursus Fysieke belasting

Fysieke belasting, we hebben er bijna allemaal dagelijks mee te maken binnen ons werkveld. Dit is voor de meeste van ons geen probleem, maar wanneer wij ons lichaam teveel belasten kunnen er allerlei lichamelijke klachten ontstaan. Klachten die zowel kort,- als langdurig kunnen bestaan. Fysieke klachten die er zelfs toe kunnen leiden dat we onze werkzaamheden niet meer (volledig) kunnen uitvoeren of herpakken. Het doel van deze cursus is bewustwording krijgen van je dagelijkse fysieke belasting en deze in balans te brengen, waardoor er minder lichamelijke klachten ontstaan, het krijgen van inzicht in de juiste werkhouding en werksituatie.De volgende onderdelen komen aan bod in de cursus Fysieke belasting:

 • informatie over fysieke belasting en stress
 • vormen van fysieke belasting
 • advies omtrent tillen en verplaatsen van zware last
 • advies omtrent juiste zithouding
 • oorzaak en gevolg van zwaar belast werken
 • het voorkomen van overbelasting
 • de juiste werkhoudingen en werktechnieken en werkomstandigheden
 • het ontstaan en voorkomen van klachten
 • analyseren van de fysieke belasting en hoe deze te verminderen
 • training werkplek houding
 • preventieve rugtraining
 • meer lichaamsbeweging door effectieve trainingen
 • massages ter voorkoming van lichamelijke klachten
 • toepassen tiltechnieken
 • aanleren van bewegingstechnieken
 • vormen van fysieke belasting

Cursus Gezonde leefstijl

De laatste jaren lijken we steeds meer last te krijgen van lichamelijke en geestelijke klachten. Dit komt vooral door teveel aan stress, een verkeerde voeding of door te weinig beweging. Om deze klachten te verminderen en hier zelf beter mee om te gaan is deze cursus een goede basis om deze problemen aan te pakken. Het krijgen van inzicht waarom een gezond en vitaal lichaam belangrijk is om goed te functioneren op de werkvloer en hoe hiermee het gezondheidsbewustzijn kan worden gestimuleerd.De volgende onderdelen komen aan bod in de cursus Gezonde leefstijl:

 • beweging
 • roken en alcohol
 • wat zijn de gevolgen van ongezonde voeding
 • wat is het belang van gezonde voeding
 • lichamelijke en mentale ontspanning
 • hoe om te gaan met stress en werkdruk
 • kennismaken met ontspanningsoefeningen
 • kennismaken met bewegingsoefeningen

Stoelmassage op het werk

Door het geven van stoelmassages aan uw personeel kunnen er veel klachten voorkomen of zelfs verholpen worden. Een stoelmassage geeft uw werknemer meer ontspanning waardoor er minder snel burnout klachten ontstaan. Ook RSI klachten kunnen worden verholpen of zelfs voorkomen worden, het zorgt voor een betere doorbloeding in het lichaam en geeft minder hoofd,-nek,- en schouderklachten. Wij kijken ook graag met u mee naar de werkplek van uw personeel. Hierbij krijgt uw personeel tips over een juiste werkhouding en werkplekinrichting.

De voordelen van een stoelmassage op het werk:

 • afname van stressklachten
 • een verbetering van de werksfeer
 • een verlaging van het ziekteverzuim
 • Meer productiviteit
 • kostenbesparing
 • Werkt preventief en is fiscaal aantrekkelijk
 • Lichamelijke en geestelijke klachten worden sterk verminderd

Stoelmassage is een ontspanningsmassage voor het hoofd-, nek-, armen,- handen,- en schoudergebied. De massage zorgt voor een algehele ontspanning in het lichaam en bevorderd de doorbloeding. De stoelmassage wordt uitgevoerd op een speciale daarvoor ontworpen ergonomische massagestoel. Door een stoelmassage kan het ziekteverzuim drastisch verminderen. De resultaten zijn opmerkelijk bevonden en laten een vermindering zien van zowel fysieke als psychische klachten wat bevorderlijk is voor het terugdringen van het ziekteverzuim.

Trainingen voor beroepschauffeurs binnen de transportwereld

Vrachtwagenchauffeurs hebben lange, onregelmatige werkdagen. Bij chauffeurs en bijrijders komen veelal nek-, schouders-, rug-, pols-, elleboog- en knie klachten voor. Ook vermoeidheidsklachten door verkeerde voeding, onregelmatig eten en slapen, te weinig beweging of te weinig ontspanning is vaak een signaal van het lichaam dat het uit balans is. Een ongezond lichaam is kwetsbaar en als er niet tijdig gesignaleerd wordt dat de fysieke belasting uit balans is dan kan ziekteverzuim een vervelend gevolg zijn. Om deze fysieke klachten tijdig te voorkomen is het belangrijk dat er:

 • Advies wordt gegeven omtrent het aannemen van een ergonomisch verantwoorde lichaamshouding bij laden en lossen
 • Advies wordt gegeven omtrent het tillen en verplaatsen van dozen en emmers
 • Advies wordt gegeven over het belang van voldoende ontspanning bij een te hoge werkdruk

Een Stoel,- of tafel massage kan gegeven worden ter preventie van rug,- nek,- en schouderklachten.
Tevens kan verandering van leefstijl ervoor zorgen dat de fysieke belastbaarheid in balans blijft of zelfs verbeterd. MK Fit kan voedingsadviezen geven welke een gezonde leefstijl stimuleren, met als resultaat dat er minder lichamelijke en psychische klachten ontstaan en beroepschauffeurs positiever, fitter en energieker kunnen en blijven werken.

Neem direct contact op

Meer te weten komen hoe MKfit je kan helpen bij het terug dringen en voorkomen van ziekteverzuim?

Uw naam

Uw e-mail

Telefoonnummer

Code 95

De Richtlijn Vakbekwaamheid Code 95 is een Europese richtlijn, waarin geschreven staat wat er voor nodig is om beroepschauffeur te worden én te blijven. Deze richtlijn geldt vanaf 10 september 2008 voor buschauffeurs en vanaf 10 september 2009 voor vrachtautochauffeurs en vervangt in Nederland het oude chauffeursdiploma (CCV-B).

De Richtlijn Vakbekwaamheid Code 95 bestaat uit twee onderdelen:

 • Basiskwalificatie vakbekwaamheid (behalen Code 95)>
 • Bijscholing chauffeurs (behouden Code 95).

Om beroepschauffeur te blijven bent u verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur vakbekwaamheid code 95 bijscholing te volgen. Indien u niet voldoet aan deze nascholingsplicht dan mag u beroepsmatig niet meer rijden. U dient bijscholingscursussen te volgen bij een CCV gecertificeerde instantie zoals MK Fit. Iedere chauffeur kan zelf een keuze maken uit de door de CCV gecertificeerde nascholingscursussen. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing een chauffeur minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen.

MK Fit heeft de nascholingstraining Leefstijl (U19-1) en Fysieke belasting (U20-1) in ons pakket en kunnen dit compleet verzorgen. Indien gewenst kunnen andere gecertificeerde instanties ons inhuren om de nascholingstrainingen leefstijl en fysieke belasting op hun locatie te geven.

Gezond op weg

Chauffeurs in het goederen,- en personenvervoer hebben vrijwel allemaal te maken met diverse lichamelijke inspanningen. Of het nu gaat om de trillingen tijdens het rijden of handelingen tijdens het laden of lossen, op elk moment tijdens de werkzaamheden heeft de chauffeur te maken met een “Fysieke Belasting”. Tijdens de cursus ‘gezond op weg’ zal worden ingegaan op de risico’s van overmatige lichamelijke inspanningen en op welke manier lichamelijke klachten kunnen worden voorkomen. Het doel van de cursus is om beroepschauffeurs bewust te maken van de dagelijkse lichamelijke inspanningen en tevens kennis laten opdoen hoe deze inspanningen veilig uitgevoerd kunnen worden om zo klachten te verminderen en te voorkomen. In de praktijk betekent dit dat de chauffeur rug,- schouders,- en kniegewrichten minder gaat belasten en op die wijze minder energie verspilt. Bovendien zal de chauffeur met de kennis en inzichten die in de cursus zijn opgedaan fysiek belastende situaties anders oplossen. Door uw chauffeurs deze training te laten volgen kan het ziekteverzuim afnemen wat leidt tot minder ongewenst verloop en een verlaging van wervingskosten.

Inhoudelijk gaat de training in op de volgende onderdelen:

 • de Arbowet en verkeersveiligheid
 • achtergrondinformatie Fysieke Belasting: Vormen, oorzaken, gevolgen
 • voorkomen van fysieke overbelasting
 • gezond werken>
 • verschillende werkhoudingen en –technieken
 • instellen van de chauffeursstoel: juiste zit- en stuurhouding
 • toepassing juiste tiltechnieken
 • toepassing juiste werktechnieken
 • tips om eigen werksituatie te verbeteren>
 • gezonde leefstijl

MK Fit verzorgt nog een diversiteit aan nascholingscursussen voor beroepschauffeurs. Vraag naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden!

Fiscale voordelen voor bedrijven

 • ARBO voorziening
 • de kosten zijn fiscaal aftrekbaar
 • werkkostenregeling
 • nihilwaardering

Stoelmassage als ARBOvoorziening

Stoelmassage op het werk levert voor u als werkgever, naast gezondheidsvoordeel voor uw personeel en bedrijf, ook fiscaal voordeel op. De belastingdienst erkent massage op het werk als een ARBOvoorziening. De stoelmassages die u uw medewerkers aanbiedt dienen daarvoor wel in uw ARBOplan te zijn opgenomen.

Kosten fiscaal aftrekbaar

U kunt de gemaakte kosten voor de massages volledig opvoeren als bedrijfskosten. Tevens kan de in rekening gebrachte BTW over de stoelmassage in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. Voor overheidsinstanties is de BTW in enkele gevallen (gedeeltelijk) terug te vorderen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.

Werkkostenregeling

Per 1 januari 2014 is voor werkgevers de werkkostenregeling verplicht gesteld. U mag maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon, de vrije ruimte, besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. Het grote voordeel van de werkkostenregeling is dat u niet langer alles op individueel werknemersniveau hoeft vast te leggen, wat zorgt voor een meer eenvoudige loonkosten administratie en een besparing op controles van de fiscus.
Lees meer over de werkkosten regeling op de website van de belastingsienst.

Nihilwaardering

Om te voorkomen dat de waarde van bepaalde voorzieningen die uw werknemer op de werkplek gebruikt, in de vrije ruimte valt, is een aantal voorzieningen op nihil gewaardeerd. Deze ‘nihilwaarderingen’ gaan dus ook niet ten koste van de vrije ruimte. De nihilwaarderingen gelden alleen voor loon in natura, niet voor vergoedingen in geld. Stoelmassages  behoren fiscaal tot de nihilwaardering. Op grond hiervan kunnen deze onbeperkt worden verstrekt met de fiscale voordelen die hierbij horen.

Overzichtelijke voorwaarden Belastingdienst

De enige voorwaarden waaraan u volgens de belastingdienst moet voldoen zijn:

 • U hebt als werkgever een Arboplan.
 • De stoelmassages maken in redelijkheid deel uit van dat Arboplan.
 • De stoelmassages vinden tijdens werktijd plaats.
 • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
 • De duur en frequentie van de massages geschiedt naar redelijkheid.
 • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privé besparing voor de werknemer.

Neem contact op

Mahustraat 191
3151 PE Hoek van Holland

Uw naam

Uw e-mail

Bericht

Telefoonnummer